Contact

MI Manba’ul Huda

Jl. Cijawura Girang III, Gg. Kartadinata No 8, Telp. (022) 7506158, Buahbatu – Kota Bandung 40286

 

MTs Manba’ul Huda

Jl. Cijawura Girang IV No 16, Telp. (022) 7506239, Buahbatu – Kota Bandung 40286

 

MMI Manba’ul Huda

Jl. Cijawura Girang IV No 16, Telp. (022) 7513062, Buahbatu – Kota Bandung 40286